Horské gorily

Horské gorily patří mezi ohrožená zvířata. Bohužel jich na celém světě zbývá poslední tisícovka a to v jediné oblasti na hranicích Rwandy, Ugandy a Konga.

Horské gorily

Za úbytek horských goril mohlo či stále může několik faktorů:

  • Zabírání životního prostoru lidmi: Půda sopečných oblastí je velice úrodná a místní obyvatelé jí využívají k pěstování plodin a chovu dobytka. Dalším problémem je těžba dřeva, které se využívá k výrobě dřevěného uhlí. Kvůli ilegální těžbě a zabírání půdy např. v roce 2004 vymizelo až 3700 akrů deštného lesa. V roce 2007 bylo v parku Virunga kvůli výrobě dřevěného uhlí usmrceno deset horských goril. Zisk z výroby dřevěného uhlí činí ročně až 20 miliónů amerických dolarů.
  • Pytlačení: Ačkoliv se gorily běžně neloví pro trofeje či na prodej, mohou se stát oběťmi pastí na jiné druhy zvířat. Pro válečné uprchlíky trpící hladem je navíc jejich maso vítaným zdrojem potravy. Ulovit gorilu v národním parku není těžké, jelikož jsou zvyklé na přítomnost člověka a nechávají lidi přiblížit na malou vzdálenost
  • Nemoci: Gorily horské jsou velmi náchylné vůči různým parazitům a onemocněním. Nemoci, které mají u lidí jen lehký průběh, je mohou snadno zabít. Kontakt turistů či ochránců s gorilami je proto přísně omezen. Zdrojem nákazy mohou být i domácí zvířata.
  • Těžba nerostných surovin: Oblast výskytu horských goril je bohatá na nerostné suroviny (např. ropa). Konžská vláda v roce 2007 udělila dvě koncese na těžbu ropy v oblasti Virunga. Zatímco francouzská společnost Total se zavázala plně respektovat hranice národního parku, britská Soco začala směrovat zájmy na území spadající pod ochranu UNESCO. Mezi ilegální aktivity společnosti patří např. zastrašování a podplácení zaměstnanců národního parku, tlak na místní politiky, navazování kontaktů s povstaleckými skupinami ovládajícími některá území atp. Samotná těžba může začít až po vyhodnocení seismického průzkumu. Společnost Soco všechna obvinění odmítá.
  • Válečné konflikty: Válečné konflikty, které od druhé poloviny 20. století sužovaly okolní státy, způsobily masivní přesun obyvatel do těchto odlehlých oblastí. K největší migraci došlo za Rwandské genocidy v roce 1994 a za války v Kongu v roce 1996. Příchod válečných migrantů způsobil nárůst některých výše popsaných problémů. Navíc jsou gorily ohroženy také minami, které se v jimi osídlených oblastech běžně používají.
Horské gorily