Gorilla doctors

Gorilla doktors Mountai gorila

Gorilla Doctors je mezinárodně uznávanou neziskovou organizací, která působí hlavně na území Ugandy, Konga a Rwandy. Desítky špičkových veterinářů z celého světa, zaměstnaných u této organizace osobně dohlížejí na zdraví a bezpečí vzácných horských goril. A to přímo v náročném terénu afrického deštného pralesa. Gorilla Doctors se věnuje také výzkumu, osvětě a spolupráci v oblasti ochrany zvířat. Dále také a rozvoji ekologického zemědělství v Africe.

Gorilla Doctors je jedinou organizací na světě, která se věnuje ochraně goril horských a východních nížinných (Grauerových) prostřednictvím veterinární medicíny, vědy a přístupu One Health.

Této organizaci jsme se zavázali věnovat jedno procento z celoročního obratu naší firmy. Za rok 2017 to bylo 3 600 000 ugandských šilinků, tedy asi 21 000,- Kč;. V roce 2018 téměř 6 000 000 ugandských šilinků – tedy asi 37 000,- Kč. 2019 celkem 7 400 000 ugandských šilinků tedy cca 48 000,- Kč. Za rok 2020 celkem 11 928 000 ugandských šilinků tedy cca 78 000,- Kč. A za rok 2021 jsme jim pak předali 14 000 000 ugandských šilinků – tedy zhruba 92 000,- Kč.

Gorilla Doktors

Organizace Gorilla Doctors

Gorilla Doctors uznávají, že zdraví goril je neoddělitelně spjato se zdravím celého ekosystému. Kromě poskytování život zachraňující péče jejich veterinární tým chrání gorily podporou zdravotních programů pro lidi a jejich zvířata žijící a pracující v prostředí goril a jeho okolí.

Výzkumné studie ukazují, že gorily mohou onemocnět a dokonce zemřít v důsledku kontaktu s choroboplodnými zárodky přenášenými lidmi a jinými zvířaty. Vztah je dynamický vzhledem k pohybu lidí a zvířat v národních parcích a mimo ně, což vytváří nespočet příležitostí pro výměnu chorob. Pracovníci ochrany přírody a turisté denně tráví čas s navyklými gorilími skupinami. Gorily se mohou odvážit i mimo národní parky a přijít do kontaktu s místními lidmi a jejich domácími zvířaty. Gorilla Doctors nemohou zajistit dlouhodobé zdraví horských goril, aniž by se zabývali zdravím lidí a domácích zvířat.

Gorilla Doctors také monitorují zdraví goril východních nížinných nebo Grauerových goril, které žijí v národním parku Kahuzi-Biega a v oblasti Mt. Tshiabirimu národního parku Virunga, DRC. Počet Grauerových goril, které zůstaly ve volné přírodě, je obtížné odhadnout, zčásti kvůli politické nestabilitě v regionu. Většina lidí se domnívá, že zbývá méně než deset tisíc jedinců, oproti desetitisícům Grauerových goril v nedávné době. polovině devadesátých let. Veterinární tým Gorilla Doctors monitoruje a léčí gorily, které jsou na lidi zvyklé – rodinné skupiny, které si na přítomnost lidí zvykly. Asi 73 % horských goril v masivu Virunga je habituovaných pro turistické nebo výzkumné účely. Zatímco jen asi 50 % horských goril v národním parku Bwindi Impenetrable je habituovaných.

Když to čas a zdroje dovolí, Gorilla Doctors také konzultují zdravotní problémy hospodářských zvířat a domácích mazlíčků v regionu. V roce 2009 pomohli Gorilla Doctors jednomu občanovi ve Rwandě založit firmu vyrábějící brikety. Na podporu výroby alternativních paliv složené z recyklovaných materiálů jako způsob boje proti odlesňování.