Bolíto

Bolíto partner go za gorilou

Bolíto je nezisková organizace která působící při Klinice popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Jejím cílem je pomáhat malým dětem s popáleninami a překonávat tak jejich těžký životní úděl. Popáleniny patří k nejtragičtějším a nejtěžším úrazům v každém věku, ale u dětí bohužel téměř vždy znamenají bezprostřední ohrožení života. Obrovské duševní i tělesné utrpení, kterým je tento úraz provázen, je často nad dětské síly.

Každý takový úraz je spojen s dlouhodobým pobytem dítěte v nemocnici a mnoha náročnými a bolestivými operacemi. Ani následná, zdlouhavá rehabilitační péče není snadná.

Projekt Bolíto – Jedna blbá fotka

Podívejte se na video z jejich projektu „Jedna blbá fotka“  kdy se Tvůj život či život Tvých rodičů může obrátit naruby. Víš, kdo jsou „vagonáři“? Jsou to děti a mladiství, kteří přelézají vagony opuštěných nádraží a následkem nevědomosti se těžce popálí.

Kampaň 70 stupňů

….70°C má čaj nebo káva jen tři minuty po zalití. Stačí malá nepozornost a jedna vteřina takto horkého nápoje na dětské kůži, aby způsobila závažné popáleniny. Preventivní kampaň s názvem 70°C organizace Bolíto vytvořila proto, aby pomohla předcházet bolestivým dětským tragédiím přímo v domácnostech….

Do činnosti sdružení Bolíto se kromě lékařů a sester Kliniky popáleninové medicíny zapojili i rodiče postižených dětí, sociální a rehabilitační pracovníci i mnoho dalších lidí, kterým není osud dětí lhostejný.


Hlavním smyslem práce je péče o děti po popáleninovém úrazu. Pomoci dětem v návratu do společnosti a usnadnit jim náročnou poúrazovou rehabilitaci, do které je nutné zapojit celou rodinu, není vůbec lehký úkol, ale odborníci, kteří se sdružením spolupracují, chtějí ukázat dětem a rodičům, že péče neskončila propuštěním z nemocnice, že nejsou osamoceni ve svých starostech, a že společnými silami je možné těžký životní úděl úrazu překonat.